Psychoterapia

 

Poskytujeme individuálnu psychoterapiu pre dospelých.

Keď človek, ktorý prežíva tieseň, má konfliktné vzťahy, pociťuje vnútornú prázdnotu alebo nespokojnosť a nedokáže si pomôcť využitím vlastných psychických kapacít, vyhľadá psychoterapiu, je to dobré znamenie. Znamená to, že mu záleží na sebe a urobil prvý krok k tomu, aby sa vo svojom živote pokúsil spolu s terapeutom porozumieť fenoménom, ktoré mu bránia žiť uspokojivý život, prežívať radosť zo života alebo dosahovať ciele. Psychoterapia sa uskutočňuje vo vzťahu s terapeutom, ktorý ponúka svoje ľudské porozumenie i odborné vedomosti k tomu, aby pomohol klientovi  dostať sa do kontaktu so sebou samým, zorientovať sa vo vlastnom prežívaní, aktivovať vlastné zdroje, či meniť svoje dysfunkčné postoje, správanie.
 

 

 

 

Psychoterapiu ponúkame klientom na riešenie krátkodobých alebo dlhodobých ťažkostí, ktoré vyžadujú viac ako poradenstvo, pretože môžu vyplývať z osobnostných charakteristík, raných vzťahových skúseností alebo aj z aktuálnej záťažovej situácie, ktorá je z určitých dôvodov pre klienta náročná alebo ťažko zvládnuteľná. Psychoterapia je cestou klienta v sprievode terapeuta, na ktorej sa snaží porozumieť vlastnému správaniu a prežívaniu, spôsobu akým utvára alebo udržiava vzťahy a ako sa správa vo vzťahu k sebe a svojim potrebám. Cieľ terapie je u každého klienta iný – môže to byť odstránenie symptómov, zlepšenie adaptácie, sebaregulácie, zvýšenie sebaistoty, skvalitnenie vzťahov a pod. Aj keď zlepšenie jednej z uvedených oblastí sa prejavuje vo väčšine prípadov zlepšením aj tých ostatných.

 

 

V psychoterapii považujeme za dôležité vytvoriť bezpečné prostredie, v ktorom môže klient nazerať na svoje ťažkosti i potreby, môže aktivovať svoje zdroje a využiť svoj potenciál. Podľa potreby využívame spôsob práce koncentratívnej pohybovej terapie. Ide o na telo orientovanú psychoterapeutickú metódu, ktorá je založená na teórii hlbinnej psychológie, vychádza z vývinovo psychologických modelov a jej základnou myšlienkou je prepojenie vnímania, pohybu s myslením a rečou s cieľom dospieť ku porozumeniu. Keď človek lepšie vníma svoje telo, potreby a porozumie svojmu správaniu a prežívaniu, môže zažiť pocit úľavy, často dochádza k redukcii symptómov a zároveň môže vo svojom živote uskutočniť žiadúce zmeny. Bližšie informácie o metóde na www.koncpohterapia.szm.com alebo www.dakbt.de.

  smajlíci

 

 

Terapeutická hodina trvá 50 min. Frekvencia stretnutí závisí od dohody s klientom, odporúča sa 1 krát za týždeň. Celková dĺžka terapie závisí od charakteru ťažkostí -  jej ciele a trvanie sú súčasťou dohody klienta s terapeutom.

 

     Kontakt

 

 

 

 

Kontaktujte nás
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia