Klinická psychológia

V oblasti klinickej psychológie sa venujeme psychologickej diagnostike, vykonávame vyšetrenie psychickej spôsobilosti  pre žiadateľov alebo držiteľov zbrojného preukazu na držanie alebo nosenie zbrane a streliva.

Realizujeme vyšetrenie intelektových schopností, kognitívnych funkcií, pamäťových schopností, osobnosti, afektivity na žiadosť klienta, lekára, zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne pre potreby posudkového lekára.

Posudzujeme aj psychickú spôsobilosť uchádzačov o prácu v detskom domove alebo jeho zamestnancov (psychická spôsobilosť vykonávať prácu v osobnom kontakte s deťmi).

Výsledky vyšetrení vždy s klientom komunikujeme a v prípade potreby sú výsledky spracované do psychologického posudku alebo správy. V prípade žiadateľov o zbrojný preukaz je posudok vydaný hneď po ukončení vyšetrenia. 

Priebeh vyšetrenia  a dĺžka jeho trvania závisí od účelu vyšetrenia.

 

   

 

Vyšetrenie žiadateľov o vydanie (alebo držiteľov) zbrojného preukazu

Na vyšetrenie je potrebné doniesť výpis zo zdravotnej dokumentácie vypísaný a potvrdený všeobecným lekárom.  Tlačivo je dostupné aj na našej ambulancii alebo kliknite tu. K vyšetreniu je potrebný aj občiansky preukaz a okuliare ak nosíte. Platnosť vyšetrenia je 10 rokov. Pri predkladaní žiadosti o vydanie alebo predĺženie zbrojného preukazu na polícii nesmie byť doklad o psychickej spôsobilosti starší ako 3 mesiace.

 

Priebeh vyšetrenia

Súčasťou vyšetrenia psychickej spôsobilosti je čestné vyhlásenie, štrukturovaný rozhovor, anamnestický dotazník a samotné psychologické testy, ktorými sa zisťujú napr. úroveň reaktivity (reakčné časy, koncentrácia pozornosti), rozumové schopnosti, osobnostné vlastnosti relevantné pre vydanie zbrojného preukazu napr. miera agresivity, odolnosť voči záťaži alebo prítomnosť patologických prejavov v osobnosti. Dĺžka vyšetrenia závisí od tempa klienta, zvyčajne treba počítať cca. 1,5 - 2 hodiny. Vyšetrenie je spoplatnené podľa cenníka.

 

 

revolver

 

 

 

 

mozog  

Vyšetrenie na žiadosť klienta, lekára alebo iného odborníka

  • Psychologické vyšetrenie intelektových schopností – komplexne alebo orientačne
  • Parciálne posúdenie niektorých schopností – napr. pozornosť, pamäť
  • Psychologické vyšetrenie osobnosti – komplexne alebo orientačne, s využitím projektívnych metód alebo dotazníkov
  • Posúdenie profesijných charakteristík – schopnosť viesť iných, pracovať v tíme, byť iniciatívny, empatický, odolnosť voči záťaži a pod.
  • Posúdenie psychickej spôsoblosti zamestnancov detských domov.

Vyšetrenie je spoplatnené podľa cenníka.

 

 

 

Psychologické konzultácie a poradenstvo

Psychologické konzultácie môžete využiť pre zorientovanie sa v určitom probléme, môžu slúžiť na podporu v náročnej situácii (kríza, stres, vzťahy).

Môže ísť o jedno-rázovú návštevu, na ktorej si klient ujasní situáciu a ďalej už dokáže problém riešiť sám. Niekedy môže ísť o 2 - 3 stretnutia, pričom závisí od potrieb klienta a charakteru ťažkostí. Nebýva výnimkou, že konzultácia vyústi do následnej dohody k psychoterapii.

Psychologické konzultácie poskytujeme aj rodičom pri výchove detí.

  psychologická konzultácia

 

 

 

    Kontakt

 

 

 

Kontaktujte nás
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia