Dopravná psychológia, klinická psychológia a psychoterapia

 

Dopravná psychológia

V oblasti dopravnej psychológie sa venujeme vyšetreniam psychickej spôsobilosti vodičov všetkých skupín, vrátane vodičov s právom prednostnej jazdy (majáky) a ADR. Poskytujeme odborné poradenstvo vodičom, ktorým bol zadržaný vodičský preukaz pre jazdu pod vplyvom alkoholu alebo omamných/psychotropných látok. Naše pracovisko je vybavené prístrojovými metódami firmy Schuhfried vrátane zariadenia na periférne vnímanie pre vodičov s ADR a s právom prednostnej jazdy.

 

Čítať viac

 

 

 

 

 

 

 

Klinická psychológia

V oblasti klinickej psychológie sa venujeme psychologickej diagnostike, vykonávame vyšetrenie psychickej spôsobilosti  pre žiadateľov alebo držiteľov zbrojného preukazu na držanie alebo nosenie zbrane a streliva. Realizujeme psychologické vyšetrenia kognitívnych funkcií, pamäťových schopností, intelektových schopností, osobnosti, afektivity. Výsledky vyšetrení vždy s klientom komunikujeme a v prípade potreby sú výsledky spracované do psychologického posudku alebo správy. V prípade žiadateľov o zbrojný preukaz je posudok vydaný hneď po ukončení vyšetrenia. Priebeh vyšetrenia  a dĺžka jeho trvania závisí od účelu vyšetrenia.

 

Čítať viac

 

 

 

Psychoterapia

Poskytujeme individuálnu psychoterapiu pre dospelých.

Psychoterapiu poskytujeme vždy na základe kontraktu s klientom, jej spôsob a trvanie je súčasťou dohody. Vychádzame z teoretických princípov hlbinných smerov, rešpektujeme vývinovo-psychologické modely s fokusom na aktuálne prežívanie. V závislosti od konkrétneho prípadu využívame metódy iných smerov (kognitívno-behaviorálna terapia, relaxačno-symbolické metódy a pod.)

 

Čítať viac

 

 

 

 

Kontaktujte nás
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia